ประโยชน์จากการเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยกระตุ้นสมอง

หมากฝรั่งมีประโยชน์มากกว่าที่คิด หลายคนที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งอาจจะเพื่อดับกลิ่นปากหลังทานอาหาร หรือเป็นคนที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่แล้วก็ตาม รู้ตัวกันหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีสมองไวกว่าคนที่ไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง โดยจากผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น พบว่าการเคี้ยวหมากฝรั่ง จะส่งผลดีต่อสมอง และช่วยกระตุ้นร่างกายให้มีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น

โดยการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นจะมีผลกระตุ้นสมองกว่า 8 จุด ซึ่งช่วยให้สมองพัฒนาขึ้น และระหว่างการเคี้ยวหมากฝรั่งจะทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดขึ้นไปสู่สมองเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวอยู่เสมอด้วย และงานวิจัยครั้งนี้ยังได้ทดสอบกับอาสาสมัครที่เคี้ยวหมากฝรั่งกับไม่เคี้ยวหมากฝรั่งเปรียบเทียบกัน โดยการสแกนสมองก็พบว่า คนที่เคี้ยวหมากฝรั่งจะมีพื้นที่ของสมองที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงานมากกว่าคนที่ไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง และทดสอบการกดปุ่มตามคำสั่งซ้ายและขวา ผู้ที่เคี้ยวหมากฝรั่งจะตอบสนองได้เร็วกว่า เนื่องจากร่างกายมีความตื่นตัวนั่นเองค่ะ

สรุปแล้วการเคี้ยวหมากฝรั่งสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองได้นั่นเอง มีประโยชน์ดีขนาดนี้ใครที่ไม่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งอาจจะต้องลองคิดดูใหม่แล้วนะคะงานนี้