ผู้บริโภคเลือกที่จะเข้าร้านที่สามารถประหยัดเงินได้ด้วยการใช้คูปองส่วนลด

ในปัจจุบันการใช้คูปองส่วนลดต้องมีการทำตลาดอย่างฉลาด โดยเจาะจงแต่ละกลุ่มผู้บริโภค แต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย โปรโมชั่นก็ต้องไม่เหมือนกันเพราะผู้บริโภคแต่ละคนไม่เหมือนกัน และเราจะเห็นกลยุทธ์ใหม่ๆของสินค้าและค้าปลีกต่างๆเพื่อออกมาตอบสนองผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากสีสันและความแปลกใหม่แล้วสำคัญที่สุด คือทำอย่างไรที่จะสามารถกระตุ้นผู้บริโภคนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น กลยุทธ์การใช้คูปองส่วนลดดังกล่าวจึงเป็นความสำเร็จที่แท้จริงๆเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเทรนด์การตลาดซึ่งพบว่าผู้บริโภคชาวไทยใช้จ่ายเงินในไฮเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบาย หาสินค้าง่าย มีสินค้าทุกอย่างที่ผู้บริโภคต้องการ และเหตุผลด้านความคุ้มค่าเรื่องราคา โดยผู้บริโภคชาวไทยเลือกเข้าร้านที่สามารถประหยัดเงินได้ด้วยการใช้คูปองส่วนลดที่ได้จากหนังสือพิมพ์หรือใบปลิว เพราะว่าคูปองส่วนลดจึงน่าจะเป็นเทรนด์ยอดนิยมที่เราจะเห็นมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ด้วยเหตุที่ปัจจุบันสินค้าหรือค้าปลีกต่างก็มีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว