ท่านสามารถสอบถามขั้นตอนการทำงานของช่างกุญแจ

เทคโนโลยีทางด้านการให้บริการทำกุญแจฝังชิพปัจจุบันมีการให้บริการกันทั่วโลก ทางบริษัทช่างกุญแจได้รับเทคโนโลยีมาจากบริษัทต่างประเทศ ในทุกการให้บริการเรามีขั้นตอนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของ โดยลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของรถโดยการเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประชาชนก่อนให้บริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลใดมาทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ และที่สำคัญท่านสามารถสอบถามหรือตรวจสอบขั้นตอนการทำงานก่อนทำหรือระหว่างการทำงาน ในทุกขั้นตอนเพื่อความสบายใจของท่าน และเรายังแจ้งงบประมาณในการให้บริการเพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ

เพื่อการควบคุมคุณภาพงานที่ได้มาตราฐาน เนื่องจากดอกกุญแจรีโมททุกรุ่นเป็นของแท้ที่ทางบริษัทนำเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตโดยตรง ราคาที่ทางศูนย์ช่างกุญแจแจ้งจะบอกราคาเฉพาะราคาดอกไม่รวมค่าใส่ข้อมูลและต้องใช้เวลานาน เช่นต้องสั่งดอกกุญแจล่วงหน้า 3-60 วัน วันที่สองไปรับดอกกุญแจมาตัดเขี้ยว วันถัดไปต้องนำดอกกุญแจพร้อมรถทำการนัดหมายเอารถพร้อมกุญแจไปเข้ารหัสซึ่งต้องรอคิวอีกเป็นวัน แต่ทำกับที่บริษัทไม่เกิน 15-60 นาที สำหรับวิธีเช็คเบื้องต้นว่ากุญแจฝังชิพหรือไม่ สามารถสอบถามยี่ห้อ , รุ่น , ปี ที่ผลิตแล้วนำมาตรวจสอบตารางการให้บริการในรถรุ่นต่างๆ

ข้อสังเกตรถยุโรปเช่น  BENZ, BMW,VOLK , VOLVO , FORD ดูที่หน้าปัดรถว่าเวลาสตาร์ทรถมีไฟขึ้นเป็นรูปรถ ไฟ SECURITY กระพริบ หรือขึ้นเป็นรูปดอกกุญแจหรือไม่ และตรวจสอบได้ด้วยเครื่อง RW4 ที่บริษัท แนะนำให้ลูกค้ามาทำที่บริษัทจะสะดวกและประหยัดที่สุด โดยโทรมาแจ้งนัดเวลาล่วงหน้ากับทางบริษัท ทางบริษัทมีบริการทำดอกกุญแจนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล