ตลาดบ้านมือสองมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

หลังจากประกาศใช้ผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงใหม่ในปีหน้า จะเกิดผลกระทบทั้งผู้ขายและผู้ซื้อบ้านมือสอง โดยเฉพาะผู้ที่จะขายที่ดินเปล่าที่ยังไม่พัฒนา ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบด้านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการพัฒนา เช่น ความสูงและขนาดของโครงการ รวมทั้งเรื่องความกว้างถนน และความหนาแน่นของชุมชน ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเปล่าจะต้องวางแผนว่าจะต้องทำอย่างไรกับที่ดินของตนเองอย่างเร่งด่วน ส่วนบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นบ้านมือสองนั้นจะได้รับผลกระทบในเชิงบวก เพราะผังเมืองจะทำให้บ้านมือสองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ผู้ขายเริ่มปรับราคาขายกันแล้วเพราะรู้ดีว่าในปีหน้าราคาอสังหาฯส่วนใหญ่จะปรับราคาขึ้น

สำหรับผู้ซื้อนั้นจะได้ผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องซื้อบ้านมือสองในราคาแพงขึ้น เพราะราคาที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและคอนโดฯจะปรับไปตามราคาผังเมืองใหม่ โดยเฉพาะอสังหาฯที่อยู่บนทำเลใจกลางเมือง หรือตั้งอยู่ในชุมชนและใกล้กับเมืองจะได้เปรียบ เพราะตลาดบ้านมือสองจะได้รับประโยชน์อย่างมากกับการเจริญเติบโตของเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงของผังเมือง รวมทั้งการเกิดขึ้นของบ้านใหม่ที่มีอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้ตลาดบ้านมือสองมีทิศทางที่ดีตามไปด้วย ในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ตลาดบ้านมือสองจะคึกคัก

เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาและไม่ได้กังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมมากนัก ที่สำคัญผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพราะมั่นใจว่าในปี 2556 ราคา บ้านมือสองจะปรับขึ้นอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันหากซื้อบ้านใหม่ก็จะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากขึ้น การปรับราคาขึ้นอาจไม่มีผลกระทบถึงยอดขายมากนัก เนื่องจากบ้านมือสองยังเป็นทางเลือกของผู้ซื้อ เพราะมีข้อได้เปรียบเรื่องทำเลที่ส่วนใหญ่อยู่ในย่านแหล่งงานและใกล้เมืองกว่าบ้านใหม่