มุมมองในการแก้ปัญหาโปรแกรมหวยเดิมๆ พร้อมด้วยความเห็นใหม่ในการงาน

 

แรกเริ่มนั้นความเอาใจใส่แบบอย่างที่เอาโปรแกรมสมองกลเข้าสั่งงานในการทำหวยด้วยโปรแกรมหวยเพราะว่าปรารถนาตัดเลขจำนวนที่เกินจากตัวเลขอั้นไม่ก็ลิมิตออกไปซื้อหาเจ้ามืออื่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน หากมีผู้แทงถูกจำนวนมาก ดังนั้นยามทำงานผู้ซื้อจึงคาดว่าน่าเก็บไว้เท่าใดพร้อมกับตัดออกเท่าไหน ตามความคุ้นเคย เช่น 3 บน เคยชินเก็บไว้ 800 บาท ก็จะเก็บไว้เช่นนั้นตลอด ที่แท้เราสามารถเก็บไว้มากกว่านี้ได้ โดยมีการเสี่ยงขาดทุนหรือไม่ก็ควรเก็บสำรองทุนจากการมีผู้แทงถูกหักเข้ากับยอดซื้อและเปอร์เซนต์คนเดินโพยแล้ว เสมอกันไม่ก็ต่ำกว่าด้วย เช่นนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายของเลขที่เข้า ถ้ามีการกระจายมาก อาทิเช่น 3 บน ผู้บริโภคอาจจะซื้อได้ 1000 ประตู หรือไม่ก็ 1000 เลข หากเรานำมาทบทวนดูพร้อมกับตัวเลขโต๊ด 3 บน ลอยบน (วิ่งบน) 2 ตัวบน ที่ผู้บริโภคแทงเข้ามาภายในคราวเดียวกันจะทำเอาเราอาจเก็บยอดซื้อได้มากพร้อมกับมีความเสี่ยงต่ำกว่ากิจการงานแบบทั่วๆ ไป เนื่องมาจากเลขที่ออกจะใช้ชุดเดียวกัน

 

แบบอย่าง ถ้า สิ่งตอบแทนที่ 1 ออก 987309 หมายเลข 3 บนที่ถูกเป็น 309 เลข 2 บน ที่ถูกต้องคือ 09 โต๊ดบนคือ 309, 390, 903, 930, 039, 093 เลขลอยบนหรือไม่ก็วิ่งบนคือ 3 0 9 จะพิจารณาว่าคือหมายเลขชุดเดียวกัน โดยเหตุนั้นถ้าหากเราเอาหมายเลขทั้งชุดนี้มาคิดในเวลาเดียวกันได้ว่าจะตัดชุดใดออกเท่าใด คุณประโยชน์ที่ได้กลับเป็นเหตุให้เราสามารถเก็บเลขที่ผู้บริโภคซื้อหาเข้ามาได้ยิ่งกว่าที่เคย ทั้งยังรับรู้เลขจำนวนการเสี่ยง อย่างชัดเจน ซึ่งคือแนวทางที่ถูก มีความปลอดภัยสูง ไม่ตึงเครียด มองเห็นข่าวสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกด้านด้วยโปรแกรมหวย