Author Archives: Arthur Arthur

กูเกิลเปลี่ยนรูปโลโก้ใหม่ ให้ความสำคัญกับวันภาษาไทย

กูเกิล เสิร์ชเอนจิน ค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก ขึ้นรูปโลโก้ “กูเกิล” เพื่อให้เกียรติประเทศไทย เนื่องจากในวันนี้(29ก.ค.)ตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556  (Thailand National Language Day, Google Doodle. July 29, 2013)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2542 ให้วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามข่อเสนอของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29ก.ค. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุม ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2505 โดยทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” โดยพระองค์ทรงอภิปรายและสรุปอภิปรายได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยกับความห่วงใยในการ ใช้ภาษาไทย

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงความเห็นว่าสมควรที่จะกำหนดให้ วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปีนั้นเอง

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

การปรับตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติที่ท่านสามารถทำได้

ทุกวันนี้จะสังเกตได้ตามห้างร้านหรือกระทั่งโรงพยาบาลก็ใช้แต่ประตูอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์เมื่อมีวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตเข้ามาในจุดที่ตั้งเซ็นเซอร์ ระบบก็จะทำงานโดยประตูจะทำงานอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานกับบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา ผู้พิการ หรือผู้ที่หอบหิ้วสิ่งของ การนำไปใช้ประโยชน์จึงเหมาะสำหรับบริษัท ห้าง ร้านค้า โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ต้องการความสะดวก เนื่องจากประตูอัตโนมัติมีส่วนเสริมการประหยัดพลังงาน ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานไม่หนักมากเนื่องจากความร้อนภายนอกเข้ามาทางประตู

การใช้พลังงานน้อยมากไม่ถึงหนึ่งสตางค์ต่อการเปิดปิด 1 ครั้ง ประตูอัตโนมัติเมื่อทำการติดตั้งในห้างร้าน บริษัท นอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วยังทำให้เพิ่มความทันสมัยให้กับสถานที่อีกด้วย เป็นประตูอัตโนมัติที่มีความปลอดภัยสูง มีอุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถจับได้ว่ามีวัตถุสิ่งใดขวางประตู ป้องกันการถูกประตูหนีบ หรือหากประตูหนีบก็จะถอยกลับโดยเร็ว สามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกได้เป็นอย่างดี และสามารถติดตั้งระบบป้องกันการงัดแงะได้อีกด้วย

ประตูอัตโนมัติ

โดยท่านสามารถปรับแต่งระดับทิศทางการเปิดปิดสำหรับประตูว่าจะเปิดซ้ายหรือขวา ความเร็วในการเปิดประตูอัตโนมัติ ความเร็วในการปิดประตูอัตโนมัติ ระยะชะลอความเร็วขณะที่ประตูอัตโนมัติเปิด ระยะชะลอความเร็วขณะที่ประตูอัตโนมัติปิด ระยะหน่วงเวลาตอนเปิดประตูอัตโนมัติให้ค้างไว้แล้วค่อยปิดประตูอัตโนมัติ และความเร็วช่วงที่ประตูอัตโนมัติอยู่ในระยะชะลอ