Tag Archives: ทัวร์อิตาลี

ให้บริการทัวร์อิตาลีที่คุณสามารถดีไซน์การเดินทางได้ด้วยตนเอง

เนื่องจากว่าพวกเรามีให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับเพื่อการท่องเที่ยวในอิตาลีด้วยกันประเทศใกล้เคียงหลากหลายรูปแบบ เพราะเช่นนั้นพวกเราจึงแยกข้อกำหนดการวางมัดจำพร้อมกับการชำระค่าบริการตามครรลองโปรแกรมที่แตกต่างกัน กระนี้

กรณีปรารถนาจองบริการแบบทัวร์อิตาลีต่อเนื่องหลายวัน (Multi Day Tour Program)

เนื่องจากทัวร์แบบสืบไปหลายวัน (Multi Day Tour Program) นั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในแต่ละกรรมวิธีการเตรีมงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบการตระเตรียมการท่องเที่ยว การคัดเลือกหาบ้านเรือน การจองบ้านพักอาศัย พร้อมด้วยการจองตั๋วออนไลน์เพื่อเข้าชมทำเลที่ตั้งพร้อมด้วยพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

โดยเหตุนั้นการจองบริการรายการทัวร์อิตาลีต่อเนื่องหลายวัน ทั้งแบบโปรแกรมเส้นทางพร้อมใช้ที่พวกเราชี้นำไว้ในเว็บไซต์นี้ (Recommeded Program Designed by Italy In Luv) พร้อมกับแบบรายการเส้นทางที่ลูกค้าออกแบบเส้นทางเองหรือออกแบบร่วมกับพวกเรา (Custom Program Designed by You) จะถูกยืนยันล็อคคิววันที่บริการอย่างสมบูรณ์หลังจากลูกค้าทำตามข้อจำกัดดังนี้แล้ว

ชำระเงินมัดจำตามตกลงกันตั้งแต่ 20-30% จากเปอร์เซ็นต์เต็มล่วงหน้า ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อยืนยันล็อคคิวให้บริการที่เพียบพร้อม (ขอสงวนสิทธิ์ล็อกคิวันที่บริการให้กับผู้ซื้อที่ตกลงใจวางมัดจำก่อน)

เพื่อช่วยผู้บริโภคลดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างประเทศที่ค่อนข้างสูงด้วยการโอนมัดจำเข้าธนาคารของพวกเราที่เมืองไทยได้แทนการโอนระหว่างชาติ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราค้าจาก Sell Rate ของธนาคารกรุงศรีอยุทธยา ณ วันโอน

ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือทั้งปวง ลูกค้าชำระด้วยเงินสดกับพวกเราเมื่อพวกเราเดินทางไปรับผู้ใช้แล้วภายในวันแรกของการท่องเที่ยว