Tag Archives: เครื่องทำน้ำแข็ง

การมีขึ้นของน้ำแข็ง พร้อมด้วยการใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่เกิดในครัวเรือน

เรารู้จักมักจี่น้ำแข็งเป็นอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่จะดูออกน้ำแข็งเปล่านั้นเกินขึ้นได้อย่างไร วิธีการที่กลายเป็นน้ำแข็งนั้นเป็นเช่นไร ณเมืองไทยมีการจำหน่ายน้ำแข็งในเชิงพาณิชย์อยู่หลายชนิดร่วมกัน ที่เผชิญได้ทั่วไปคือ น้ำแข็งหลอดใหญ่ น้ำแข็งหลอดเล็ก น้ำแข็งซอง น้ำแข็งบด กับ น้ำแข็งมือ เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีเครื่องทำน้ำแข็ง ที่สามารถทำเองได้ในครอบครัว

น้ำแข็ง เป็นชื่อเรียกของสถานะของแข็งของน้ำซึ่งโดยมากอยู่ในรูปของผลึกของน้ำ ซึ่งธรรมดาจะมีประเภทใสหรือมีสีฟ้าขาวใสปนอยู่ด้วย ขึ้นกับการมีสิ่งแปลกปลอมในน้ำแข็งนั้น โดยภาวะปกติน้ำแข็งจะบังเกิดเมื่อน้ำในรูปของเหลวมีอุณหภูมิต่ำ 0 เซลเซียส ที่แรงดันโดยทั่วไปแล้ว พร้อมด้วยสามารถแข็งจากสถานะก๊าซโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวเลยก็ได้ เป็นต้นว่า การเกิดน้ำค้างแข็งไม่ก็แม่คะนิ้งนั้นเอง น้ำแข็งที่เกิดจากธรรมชาติอยู่ในที่อยู่มากมาย เป็นต้นว่า เกล็ดหิมะ น้ำแข็งย้อย ลูกเห็บ ธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง พร้อมกับน้ำแข็งขั้วโลก ซึ่งน้ำแข็งเป็นสาระสำคัญของสมดุลภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะวัฏจักรของน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของจารีตหลายอย่าง พร้อมด้วย ตั้งแต่ การใส่น้ำแข็งในน้ำกิน กีฬาหน้าหนาว จนไปถึงปฏิมากรรมน้ำแข็งที่เราประสบพบเห็น