Tag Archives: เสียงกรน

แก้อาการนอนกรนในเด็กน้ำหนักมาก

แก้อาการนอนกรนสามารถใช้ได้เพราะว่าการนอนกรนไม่ได้เลือกว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ บางบ้านเสียงกรนก็จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะคุณแม่มีความรำคาญมาก การรำคาญไม่ได้เกิดกับแม่เท่านั้น เด็กจะเสียสุขภาพที่ดีไปด้วย สุขภาพที่แย่ลง คือ เด็กจะอ้าปากหายใจการแก้อาการนอนกรน เริ่มได้ที่ตัวของผู้ปกครองเองก่อนที่จะมาพบแพทย์

2

ดังนั้น ถ้าเราลดน้ำหนัก ให้เขาก็จะทำให้ช่องคอของเขากว้างขึ้น ทำให้ลมที่เข้าไปในคอสะดวกขึ้น โดยเฉพาะเวลานอนหลับเขาจะหายใจได้คล่องขึ้นและก็จะไม่กรนในเวลานอน การักษาภูมิแพ้ ให้ดื่มน้ำอุ่น ใส่ถุงเท้า นอน จะช่วยให้จมูกโล่งขึ้น รักษษภูมิแพ้ รักษาความสะอาดที่นอแน ตากแดดเป็นประจำ จะทำให้ไรฝุ่นที่อยู่บนที่นอนลดลง ภูมิแพ้ก็จะหาย เด็กก็จะหายใจได้คล่องขึ้น

การดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป คือ ไม่ให้เด็กดื่มน้ำเย็น หรือเวลาว่ายน้ำ ควรใส่เสื้อผ้าเร็วๆ ไม่ให้ถูกลมพัดโดนหน้าอก จะทำให้การเจ็บคอของคนไข้ลดลง ต่อมทอนซิลก็จะลดขนาดลง สามารถที่จะทำให้เด็กนอนกรนลดลงได้ ถ้าคุณแม่ดูแลรักษาอาการเหล่านี้แล้วยังไม่ดีขึ้น สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ แพทย์ก็จะให้การรักษา ซึ่งก็จะมีหลักการคล้ายๆ กัน ก็คือจะรักษาอาการภูมิแพ้ รักษาเรื่องต่อมทอนซิล และดูแลสุขภาพทั่วๆ ไปให้เขามีอาการดีขึ้น ร่วมกับการใช้ยากิน ยาพ่น ก็จะช่วยให้เด็กนอนกรนลดลง

หลังจากแก้อาการนอนกรนของเด็กนอนกรนลดลงแล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้ว่าเด็กนอนหลับได้ดีขึ้น การเรียนดีขึ้น เขามีพัฒนาการที่ดี สามารถที่จะเรียนหนังสือได้ทันเพื่อนๆ หรือหากกลัวลองปรึกษา nksleepcare ไม่เสียกายอะไรนะคะ