Tag Archives: ตกแต่ง

กระบวนการเกิดแผ่นอะคริลิคที่สำคัญสำหรับช่างมือเก่า

เหตุด้วยขบวนการผลิตแผ่นอะคริลิค จะมี 2 วิธีการพร้อมกัน คือ

1.การผลิตด้วยกระบวนการหล่อแบบสม่ำเสมอ                    2.การผลิตด้วยกระบวนการหลอมแบบไม่ต่อเนื่อง

ขั้นตอนผลิตอะคริลิคพลาสติกทั้ง 2 แนวทางนี้ จะมีความต่างกัน คือ การหล่อแบบต่อเนื่องจะทำขึ้นโดยการขนส่งของสายพานสองเส้นที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และการหล่อแบบไม่สืบเนื่อง ก็จักทำขึ้นในเบ้าหล่อหรือบล็อก ซึ่งข้อยุติที่ได้ก็จะมีความตรงข้ามกันกัน

คุณลักษณะอันโดดเด่นของอะคริลิคพลาสติก

1.มีความหนาแน่นที่ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรจึงคงทนต่อแรงกระทุ้งได้ดิบได้ดี

2.มีจุดหลอมละลายอยู่ที่อุณหภูมิราวๆ 130-140 เซลเซียส และมีจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ 200 เซลเซียส

3.สามารถแข็งแรงต่อแรงกระทบได้สูง แต่ก็มีความคงทนต่ำกว่าโพลิคาร์บอเนตพร้อมทั้งพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่นได้

4.มีเนื้ออ่อน จึงอาจจะทำเอาเกิดรอยขีดได้ง่าย

5.มีการเด้งกลับกลับที่เปอร์เซ็นต์ 4 พร้อมกับแสงสว่างสามารถสาดส่องผ่านได้มากถึงอัตราร้อยละ 92

6.มิค่อยคงทนต่อตัวทำลายหลายประเภทด้วยกัน จึงจำเป็นต้องพึงระวังอย่าให้อะคริลิคอยู่ชิดกับตัวทำลายนั้นๆ

7.สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้เหนือกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ

ในกรรมวิธีผลิตแผ่นอะคริลิค จึงมิใช่เรื่องยุ่งยากถ้าเรานั้นเพียรเล่าเรียนหาความรอบรู้ไม่ว่าจะภายในห้องเรียนหรือ นอกห้องเรียน เอามาเป็นความชำนาญต่อยอดในหนหน้าถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะคริลิค อาจจะไม่ใช่กระบวนการการทำก็มีที่อีกหลายที่ฐานให้เข้าศึกษาเล่าเรียนต่อจากนั้น