Tag Archives: ทำฟัน

Dental Chiang Mai ให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจร

บริการทันตกรรมแบบครบวงจรในแบบที่คุณต้องเชื่อเพราะว่า Dental Chiang Mai เป็นยิ่งว่าทันตกรรมด้วยการดูแลเอาใจใส่ทำให้ใครต่อใครก็อยากไปหา เพราะให้บริการดูแลทั้งการทำความสะอาดฟัน การตรวจฟัน รวมถึงการ X-ray และ CT scan ซูมฟอกสีฟัน นี่เป้นเพียงเบื้องต้นที่เห็นหลัก ซึ่งจะมีมากกว่านี้ดังนี้

อุดงามสีฟัน เป็นการเรียกคืนการทำงานที่สมบูรณ์และสัณฐานวิทยาของโครงสร้างฟันที่หายไป การสูญเสียโครงสร้างมักจะเป็นผลมาจากโรคฟันผุหรือการบาดเจ็บภายนอก ในระหว่างการเตรียมฟันเพื่อปรับปรุงความสวยงามหรือความสมบูรณ์ทางกายภาพของวัสดุบูรณะตั้งใจ ฟื้นฟูทันตกรรมยังหมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของฟันที่หายไปที่ได้รับการสนับสนุนโดยทันตกรรมรากฟันเทียม

การผ่าตัดรากฟันเทียมทันตกรรมรากเทียมและสนับสนุนฟัน ซึ่งในส่วนของรากฟันเทียมเป็นส่วนประกอบการผ่าตัดที่เชื่อมต่อกับกระดูกของขากรรไกรหรือกะโหลกศีรษะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้การรักษารากเทียมก็เพื่อสนับสนุนฟันเทียม

ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ เป็นฟันปลอมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการมีฟันทดแทนสำหรับเหตุผลที่การทำงานหรือความงามและผู้ที่ไม่สามารถมีสะพาน  หรือจะเป็นการถอดฟันปลอมแบบเต็ม มีการสวมใส่โดยผู้ป่วยที่ฟันหายไปทั้งหมด

ทันตกรรมจัดฟัน หมายถึงความพิเศษในทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการรักษาของกัดที่ไม่เหมาะสมและฟันที่ พิเศษนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่จะแก้ไขฟันของพวกเขาและพวกเขาตั้งอยู่ในสถานที่ที่ควรจะอยู่ของฟันนั่นเอง