การพิจารณาตำแหน่งในการติดตั้งลูกบิด

สิ่งที่สำคัญของการติดตั้งลูกบิดประตูกับประตูไม้คือ กำหนดระดับและตำแห่งลูกบิดให้ดี มิฉะนั้นลูกบิดจากหลุดเพราะประตูไม้แต่ละแบบ แต่ละอย่างจะมีเคร่าบานที่เป็นตัวยึดบานที่มีตำแหน่งกำหนดไว้แน่นอนเกือบทุกชนิด จึงต้องพิจารณาตำแหน่งของเคร่าไม้เหล่านั้นว่าอยู่ที่ใดของตัวบานด้วย หากกำหนดตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นความสูง หรือระนาบซ้ายขวา ผิดไปจากตำแหน่งไม้เคร่าที่คนทำบานประตูกำหนดไว้ ลูกบิดก็จะไม่ยึดกับเคร่า มายึดกับตัวบาน ซึ่งมักจะเป็นแผ่นไม้บางๆหรือ ใส้บานที่ทำด้วยวัสดุอย่างอื่นที่ไม่มีแรงดูด แรงยึด เพียงพอสำหรับการติดลูกบิด ที่ต้องรับ แรงเฉือน แรงเฉื่อย แรง ฯลฯ ก็จะทำให้ลูกบิดที่เราติดเข้าไปหลวม การพิจารณาว่าเราควรใช้ลูกบิดแบบไหนที่จุดใดของบ้าน การใช้งานประเภทใด และมีความชื้นหรือเหงื่อมากแค่ไหนก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อรักษาอายุการใช้งานของลูกบิดให้ยาวนานที่สุด เช่น ลูกบิดนอกบ้านตรงประตูทางเข้าบ้านซึ่งเราต้องใช้งานบ่อย ควรใช้แบบที่เป็นโลหะแท้ แต่หากเป็นห้องนอนที่ใช้ไม่มากนัก และสภาพแวดล้อมไม่เป็นภัยกับผิวมาก ก็อาจจะเลือกแบบรมดำได้