ศธ.ยกเลิกการประมูลแท็บเล็ตม.1,ม.4โซน3 พร้อมให้จัดประมุลใหม่ หลังสตง.ชี้ส่อไม่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต มีมติให้ยกเลิกการประมูลแท็บเล็ตม.1 และ ม.4 ในโซน 3 และต้องดำเนินการจัดประมูลใหม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีความเห็นว่า การประมูลของโซน 3 ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นการสมยอมกัน

เมื่อพิจารณาการประมูลโซน 4 ก็พบว่าราคามีการแข่งขันค่อนข้างสูง และราคาที่ยุติก็ต่ำเช่นเดียวกันกับโซน 1 และ 2 ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้สำนักคณะกรรมการการศึกดษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ทบทวน และพิจารณาด้วยว่ามีการแข่งขันกันจริงหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วการจัดซื้อตามราคาที่ประมูลได้ จะเป็นการซื้อของที่มีราคาแพงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งน่าจะมีวิธีที่จะสามารถจัดซื้ดได้ในราคาที่ถูกกว่านี้มาก

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า กรณีที่มีหน่วยงานต่างๆ ทักท้วง และราคาแท็บเล็ตที่ค่อนข้างสูง คงไม่ต้องรอการทบทวน และไม่ต้องรอการพิสูจน์อีกแล้ว อีกทั้งตามกฎหมายก็ระบุชัดแล้วว่า เมื่อเห็นว่าการประมูลไม่เป็นประโยชน์กับทางราชการ ก็เป็นอำนาจที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)สามารถสั่งยกเลิกการประมูลได้

ดังนั้นหลังจากนี้คงเป็นอำนาจของเลขาธิการกพฐ.ว่าจะสั่งยกเลิกหรือไม่ ซึ่งในการที่ผ่านมาได้เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมที่ต้องมีการยกเลิก และมีการจัดประมูลโซน 3 ใหม่

“แน่นอนว่าหากมีการยกเลิกผลการประมูลของโซน 3 ทางบริษัทที่ชนะการประมูลก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้อง แต่เราได้มีการพิจารณาข้อกฎหมายดีแล้วว่า สพฐ.มีอำนาจในการสั่งยกเลิกได้ และมีเหตุผลเพียงพอ อย่างไรก็ตามสำหรับผลการประมูลในโซน 1,2 และ 4 พบว่า ราคาของแต่ละโซนลดจากราคากลางประมาณ 300 ล้านบาท แต่ในโซนที่ 3 ราคาลดจากราคากลางเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น

ซึ่งเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัด อีกทั้งในการประมูลของโซน 3 ก็มีการเคาะราคาเพียง 2 ครั้งก็ยุติ แต่โซน 4 กลับมีการเคาะราคากว่า 10 ครั้งถึงจะได้ข้อยุติ ซึ่งมีการแข่งขันกันจริงๆ ไม่เหมือนกับโซน 3″นายจาตุรนต์กล่าว

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…