การเสนอขายสินค้าอีกชนิดหนึ่งด้วยโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างผลกำไร

ในปัจจุบันหลายบริษัทได้ประยุกต์ใช้หลักการในการขายสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรด้วยการผลักดันให้ลูกค้าเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง เป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าต่อครั้ง คือ การส่งเสริมโปรโมชั่นให้ลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณหรือในจำนวนที่มากขึ้น เมื่อลูกค้าซื้อเพิ่มขึ้น ลูกค้าก็ต้องชำระเงินมากขึ้นไปโดยปริยาย วิธีดังกล่าวนอกจากจะทำให้ยอดขายของท่านนักขายเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดความถี่ในการซื้อสินค้าลงด้วย หากถามว่าการลดความถี่ในการซื้อสินค้าลงนั้นดีต่อนักขายอย่างไร คำตอบก็คือยิ่งความถี่ในการซื้อสินค้าลดลงมากเพียงใด ก็แสดงว่าโอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันก็มีน้อยลงเท่านั้น ลูกค้าจะใช้สินค้าและบริการของเรานานขึ้น โปรโมชั่นวิธีนี้เท่ากับการกีดกันคู่แข่งขันไปในตัว สินค้าที่ขายได้ดี

สินค้าโปรโมชั่นที่ขายได้มากไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่สร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัท ตรงกับข้ามสินค้าที่ขายได้จำนวนน้อย ก็มิได้หมายความว่าจะไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ มักจะใช้โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเดินในห้างของตนเอง สินค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่จำเป็นและเป็นสินค้าที่ต้องกินต้องใช้อยู่เสมอ และเป็นสินค้าที่ลูกค้ามักจะใช้เป็นตัวประเมินว่าห้างของคุณนั้นขายของถูกจริงหรือไม่ สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ น้ำมันพืช ผงซักฟอก ข้าวสาร กระดาษทิชชู่ น้ำตาลทราย ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก เป็นต้น เมื่อลูกค้าเป้าหมายเห็นว่าโมเดิร์นเทรดโฆษณาขายสินค้าเหล่านี้ถูกกว่าที่อื่น ก็จะรีบตรงไปโมเดิร์นเทรดเพื่อซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสินค้าโปรโมชั่นที่โมเดิร์นเทรดนำมาขายนั้นมีราคาถูกกว่าที่อื่น

ลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าได้มากเท่าที่ตนเองต้องการ เนื่องจากทางโมเดิร์นเทรดจะจำกัดปริมาณการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง โดยเทคนิคการนำเสนอสินค้าที่สร้างปริมาณลูกค้าและสินค้าที่สร้างผลกำไร สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจโปรโมชั่นได้ในหลายๆธุรกิจ โดยปกติแล้วยอดขายและผลกำไรจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อไรที่นักขายสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ โอกาสที่ยอดขายและผลกำไรของบริษัทจะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ในสภาวะของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและในสภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง การเพิ่มยอดขายด้วยการสร้างลูกค้าใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะทำอย่างไรดีที่จะสร้างยอดขายโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนลูกค้า