ไทยพาณิชย์ ออก “ประกันออมสบาย ชดเชยรายวัน” ชูจุดเด่น ออมเดือนละพัน รับเงินชดเชยรายได้วันละพันบาท

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์  เปิดเผยว่า “ประกันออมสบาย ชดเชยรายวัน” เป็นทางเลือกใหม่เจาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงาน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ เพราะจากการวิเคราะห์พบว่า ลูกค้ากลุ่ม Mass ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ และมนุษย์เงินเดือน อายุระหว่าง 25 – 35 ปี รายได้อยู่ในช่วง 1.5 หมื่นบาท – 5 หมื่นบาทต่อเดือนนั้น มีความต้องการเงินชดเชยรายได้ที่คล้ายกัน

ด้าน นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  หรือ SCBLIFE กล่าวว่า แบบประกันออมสบาย ชดเชยรายวัน เป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ที่ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี และให้ความคุ้มครองถึง 25 ปี มีจุดเด่นในการให้ประโยชน์กับลูกค้าวัยทำงานแบบ 3-in-1 ทั้งในเรื่องเงินชดเชยรายได้ ความคุ้มครองชีวิต และการออม ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด เพราะจากค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท สำหรับแผนความคุ้มครองที่ทุนประกันภัย 1 แสนบาท

สำหรับ ความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับ ประกอบด้วย
–     เงินชดเชยรายได้หากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วยหรือได้ รับอุบัติเหตุในช่วงที่จ่ายเบี้ยประกันภัย วันละ 1,000 บาท นานถึง 1,000 วัน หรือสูดสุด 1 ล้านบาท
–     ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตตั้งแต่ 1 แสนบาท – 1.45 แสนบาทตลอดสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นมรดกให้กับครอบครัวได้ตั้งหลักเมื่อเสียผู้เป็นเสาหลักของ ครอบครัวไป
–     ผลประโยชน์เงินสดคืน 2,000 บาททุกๆ 4 ปี และครบกำหนดสัญญารับเงินอีกถึง 2.07 แสนบาท
รวมรับผลประโยชน์สูงสุดถึง 2.19 แสนบาท

นายวิพล  กล่าวว่า แบบประกันออมสบาย ชดเชยรายวัน รับประกันตั้งแต่อายุ 25 – 55 ปี มีให้เลือกถึง 3 แผน ได้แก่ ทุนประกันภัย 1 แสนบาท, 2 แสนบาท และ 3 แสนบาท เบี้ยประกันภัยเดือนละ 1,000,  2,000 และ 3,000 บาท รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 145% ของทุนประกัน และยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…