เจ้าหน้าที่เร่งปิดประตูน้ำปากคลองข้าวเม่าป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่อ.อุทัยและนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

กระแสมวลน้ำเหนือหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก ไหลมาสมทบรวมกันที่เกาะเมืองอยุธยา ทำให้คลองหันตรา และ คลองกะมัง ได้รับผลกระทบหนักแล้ว จุดปากคลองทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้างประตูน้ำป้องกันน้ำท่วม จากเงินช่วยเหลือของประเทศญี่ปุ่น 515 ล้านบาท ในการป้องกันพื้นที่ชุมชนเมือง ฝั่งตะวันออกของอ.พระนครศรีอยุธยา และอ.อุทัย รวมถึงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

ทั้งนี้ เมื่อกระแสน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้าง ทั้งๆที่เริ่มดำเนินการไปได้เพียง 5% เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า น้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ  2 ฝั่งคลอง ในเขตต.หันตราและต.ไผ่ลิงสูงกว่า 30 เซนติเมตรแล้ว โดยน้ำจาก 2 คลองยังไหลตรง มาที่ปากคลองข้าวเม่า ซึ่งเป็นลำคลองสายหลัก ที่จะไหลเชื่อมไปในพื้นที่  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะและชุมชนเมืองใหม่

นอกจากนี้กรมชลประทาน ได้เร่งปิดประตูน้ำวัดกระสัง ปากคลองข้าวเม่าแล้ว เนื่องจากระดับน้ำหน้าประตูน้ำ สูงกว่าด้านในเกือบ 1 เมตร  และมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลา เพราะหากน้ำทะลักผ่าน  ประตูน้ำปากคลองข้าวเม่า  เข้าไปได้ จะไหลไปยังพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดทันที.

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…