เจ๋งไอเดียโอ่งมังกร ชนะออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงราชบุรี

กระทรวงคมนาคมประกวดแนวคิดการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน โดยมีผลงานชนะเลิศ 4 สถานี ในส่วนของสถานีราชบุรีใช้แนวคิดโอ่งมังกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานมอบรางวัลประกวดแนวคิดการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน โดยนายชัชชาติ กล่าวว่า การออกแบบสถานีให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมเฉพาะตัว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการลงทุน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล เนื่องจากจะมีการใช้วงเงินสูงถึงร้อยละ 40 ของเงินลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนว่าการพัฒนารถไฟความเร็วสูงทั้ง 4 เส้นทาง จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในทุกเส้นทางของสถานีแต่ละจังหวัด ที่รถไฟความเร็วสูงอาจไปถึง นอกจากนี้ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำสินค้า ที่เป็นของท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มาผสมผสาน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ถือเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้โครงการมีการ เชื่อมโยงเกิดมูลค่าเศรษฐกิจตามมา

ส่วนแต่ละสถานีมีการออกแบบแตกต่างกัน จะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างควบคุมได้ยากหรือไม่ นายชัชชาติ กล่าวว่า การประกวดออกแบบสถานีวันนี้ พบว่าแบบที่นำเสนอและชนะเลิศเป็นการก่อสร้าง สถานีรูปแบบง่ายและไม่มีการใช้วัสดุฟุ่มเฟือย แต่คำนึงถึงเอกลักษณ์แต่ละจังหวัด จึงมั่นใจว่าความแตกต่างของสถานีจะไม่ทำให้งบบานปลาย

ขณะที่ขั้นตอนการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้น กระทรวงคมนาคมมั่นใจเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ที่เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาแล้ว และจะเสนอพิจารณาเส้นทางอื่นตามมา เบื้องต้นมั่นใจว่า ปี 2557 โครงการรถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทาง จะสามารถเริ่มกระบวนการประกวดราคาและเสร็จตามกำหนด 7 ปี ตามที่รัฐบาลวางแผนไว้

สำหรับผลการประกวดรางวัล ออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง ผลงานที่ชนะเลิศ 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีนครปฐม ผู้ออกแบบใช้สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัด คือ องค์พระปฐมเจดีย์ สถานีราชบุรี ใช้แนวคิดจากโอ่งมังกร สถานีเพชรบุรี ใช้เอกลักษณ์เขาวังและงานปูนปั้นของเพชรบุรี และสถานีหัวหิน แนวคิดการไหลเวียนของคลื่นลมทะเลและสถานที่พักตากอากาศที่เป็นจุดเด่น