คุณสมบัติมิเตอร์น้ำแต่ละประเภท

โรงงานผลิตของเราภายในจังหวัดชลบุรีได้ผลิตมิเตอร์น้ำ ELSTER (แต่แรกคือ Kent) ปริมาณกว่า 2,000,000 เครื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2538 เรามีการสร้างและทดสอบเครื่องมือที่เยี่ยมสอดคล้องกับมาตฐานอุตสาหกรรมของไทยและ ISO 9001: 2008 ยิ่งไปกว่านี้เรายังประกอบและตรวจสอบมิเตอร์น้ำขนาดใหญ่ของ ELSTER ด้วย

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญฝ่ายเทคนิคของเรา TMC สามารถให้การส่งเสริมฝ่ายเทคนิครวมทั้งการคุมดูแลระหว่างการจัดตั้งวัสดุและการฝึกอบรมเฉพาะฝ่ายสำหรับผู้ประกอบการค้า

ยิ่งไปกว่านี้ TMC ยังจัดเตรียมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ของที่ทำการด้านน้ำในประเด็นต่างๆ เช่น การตรวจวัดด้วย Electromagnetic flowmeters, Ultrasonic flowmeters, Chlorination equipment, เครื่องหาท่อรั่วไหล ซึ่งทุกสิ่งนี้เรามีเป้าประสงค์เพื่อให้บริการพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสูงอายุผู้บริโภคของเราภายในอุตสาหกรรมมิเตอร์น้ำ

ยกตัวอย่างคุณสมบัติมิเตอร์น้ำแต่ละชนิด

H4000 คือมิเตอร์น้ำชนิดใบพัด Woltmann ที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณน้ำในงานการค้าขายหรืออุตสาหกรรม ระบบเก็บค่าน้ำกับระบบจ่ายน้ำมีขนาดตั้งแต่ 40 มม. ถึง 300 มม . รองรับอัตราการหลั่งไหลระหว่าง 0.35 ลบ.ม./ชั่วโมง จวบจวน 2000 ลบ.ม./ชม.

H5000 มิเตอร์น้ำใบพัด Woltmann แบบใหม่จาก Elster ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญหลาย แบบ H5000 นั้นประกอบด้วยสมรรถนะสูงสุดในการวัดปริมาณน้ำ เหมาะกับระบบเก็บ ค่าน้ำพร้อมกับระบบจ่ายน้ำ มีให้เลือกสรร 7 ขนาด อัตราการหลั่งไหลระหว่าง 40  ลิตร/ชม. ถึง 200 ลบ.ม./ชม. H5000 มีเครื่องบันทึกพร้อมทั้งหน้าปัดอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูงซึ่งรวมถึงระบบสื่อสารมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อาจทำหน้าที่เข้าร่วมกับระบบ AMR/AMI พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูลได้

V100 (PSM) มิเตอร์น้ำนิยมใช้กว่า 50 ล้านเครื่องทั่วโลกกว่า 100 เมือง ขนาดตั้งแต่ 15 มม. ถึง 40 มม.

> ติดตั้งได้ทั่วทิศ แนวตั้ง แนวเอียง แนวราบ

> วัดน้ำได้แม้ว่าเรื่องหรี่น้ำ (อัตราไหลต่ำ)

> วัสดุทองเหลือง คงทน