การเลือกเฟ้นที่นอนสำหรับคนแก่

ที่นอนที่เหมาะสมกับคนชรานั้นจะต้องเน้นที่นอนที่มีความยัดเยียดหรือ Density มากหน่อย โดยแบ่งแนวทางคัดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นอนสปริง พร้อมกับกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง โดยมีข้อปลีกย่อยดังต่อไปนี้

  1. ที่นอนสปริง จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สปริงต่อเนื่อง พร้อมกับสปริงแยกเสรีหรือ Pocket spring ซึ่งถ้าจะให้เหมาะกับผู้ใหญ่ควรจะต้องคัดในกลุ่มของ pocket spring ซึ่งเป็นสปริงแยกอิสระ ทำให้สามารถรองน้ำหนักในแต่ละจุดได้แยกจากกัน คือ ถ้าตำแหน่งไหนของร่างกายมีความหนักเบามากที่นอนก็จะยุบมาก ถ้าตำแหน่งไหนมีน้ำหนักน้อยที่นอนก็จะยุบน้อยนั่นเอง แต่โดยส่วนมากที่นอน pocket spring ถ้ามีความหนาประมาณ 10 นิ้ว จะมีความอ่อนนุ่มมากซึ่งไม่เหมาะสมกับคนแก่ ถ้าจะให้ที่นอน pocket spring มีความยัดเยียดมากหน่อย อาจจะต้องเลือกสรรความหนาที่มากกว่า 12 นิ้วขึ้นไป
  2. ที่นอนกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง ที่นอนกลุ่มนี้นั้นแบ่งหลักๆได้เป็น ที่นอนยางพารา พร้อมกับที่นอนยางพาราสังเคราะห์ โดยถ้าให้พอเหมาะพอควร น่าจะเป็นที่นอนยางพาราธรรมชาติ เพราะมีความหยุ่นที่ดีกว่ายางพาราสังเคราะห์อีกทั้งยังรอดไปสารเคมีอีกด้วย แต่ที่นอนยางพาราธรรมชาติจะมีราคาค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบที่นอนยางพาราสังเคราะห์ ซึ่งในกรณีที่สนนราคาที่นอนยางพาราธรรมชาติเกินงบประมาณในการซื้อที่ตั้งไว้ คงจะเลือกสรรที่นอนที่มีชั้นวัสดุแบบที่เป็นยางพาราสังเคราะห์อยู่ตรงกลาง พร้อมด้วยมียางพาราธรรมชาติอยู่ชั้นบนพร้อมด้วยล่างของที่นอนก็ได้

คำแนะนำสับหลีกคือ ที่นอนในกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์ลักษณะนุ่นหรือใยสังเคราะห์ ด้วยเหตุว่าวัสดุ 2 ชนิดนี้ค่อนข้างกักฝุ่นละออง ในกรณีที่ขาดการปกป้องที่นอนที่ดีอย่างต่อเนื่องจะทำให้มีฝุ่นละอองอยู่ในตัวที่นอนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นต้นตอของภูมิแพ้ ไรฝุ่น กับแบคทีเรีย ซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่