ปูนฉาบมวลเบาเพื่อความสวยงามการใช้วัสดุก่อสร้าง

 

ปูนยิปซั่มเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันมากที่สุด เป็นที่รู้จักกันว่าปูนปลาสเตอร์แห่งปารีส โดยพื้นฐานแล้วมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างคล้ายกับซีเมนต์หรือมอร์ตาร์ ยิปซั่มเป็นแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปูนฉาบมวลเบาได้รับความร้อนถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์ แล้วนำไปผสมกับน้ำ กระบวนการนี้ทำให้เกิดแป้งที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นซึ่งจะแข็งตัวเมื่อเย็นตัวลง เนื่องจากวัสดุก่อสร้างนี้มีความอ่อนนุ่มและจัดการได้ง่ายแม้หลังจากผ่านการบ่มแล้ว

ปูนฉาบมวลเบาจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อความสวยงามการใช้วัสดุก่อสร้างนี้สามารถสืบย้อนไปได้หลายศตวรรษ ปูนฉาบมวลเบาเนื่องจากคุณสมบัติที่ฝังแน่น ปูนปลาสเตอร์ของปารีสจึงถูกใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ นอกจากคุณสมบัตินี้แล้ว วัสดุฉาบปูนนี้ยังมีประโยชน์และการใช้งานปูนฉาบมวลเบาที่หลากหลายการใช้และการใช้งานประติมากรรม:หนึ่งในวัสดุทั่วไปที่ใช้ทำประติมากรรมและรูปปั้นคือปูนยิปซั่ม เนื่องจากวัสดุนี้สามารถนำไปใช้งานประติมากรรมและรูปปั้นได้อย่างแม่นยำและประณีต

วิศวกรยังชอบที่จะใช้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลผูกพันในระหว่างการก่อสร้าง

จึงเป็นที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ปูนฉาบมวลเบาสามารถใช้ทับกรอบโลหะในรูปปั้นและงานประติมากรรมได้ออร์โธปิดิกส์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการหล่อแบบออร์โธปิดิกส์เนื่องจากช่วยรักษา สนับสนุน และปกป้องกระดูกที่หัก นอกจากนี้ยังใช้ในด้านการแพทย์อื่น ๆ เช่นทันตกรรม ปูนฉาบมวลเบาใช้เพื่อสร้างแบบจำลองฟันปลอมสำหรับงานทันตกรรมขั้นสูงผลิตภัณฑ์ยิปซั่มใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นกัน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเกษตรเนื่องจากช่วยคลายดินเหนียวที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยปรับสภาพดินจึงใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต

ของพืชผลในไร่นามันถูกนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ หลายอย่างปูนฉาบมวลเบาเนื่องจากสามารถเพิ่มลงในซีเมนต์เพื่อลดความเร็วในการตั้งค่าระหว่างการก่อสร้าง วิศวกรยังชอบที่จะใช้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลผูกพันในระหว่างการก่อสร้างยิปซั่มเกรดอาหารใช้ผูกผลิตภัณฑ์อาหารเช่นเต้าหู้ ปูนฉาบมวลเบาอีกรูปแบบหนึ่งของปูนปลาสเตอร์นี้คือ ชอล์กกระดานดำที่ใช้งานได้หลากหลาย Drywall หรือ Sheetrock ยังมีวัสดุนี้และมีให้เลือกหลายขนาดและความหนา

หากใช้อย่างไม่เหมาะสม ปฏิกิริยาระหว่างปูนปลาสเตอร์กับน้ำสามารถปล่อย

เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเพราะช่วยต้านทานเชื้อรา ปูนฉาบมวลเบาและความชื้นนอกจากนี้ยังใช้ในการติดตั้งกระเบื้องและวัสดุปูพื้นอื่น ๆ เนื่องจากมีพลังในการยึดเกาะพื้นผิวเข้าด้วยกัน จำเป็นต้องใช้วัสดุเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังและระมัดระวังปูนฉาบอิฐมวลเบา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่าง

ร้ายแรงหากใช้อย่างไม่เหมาะสม ปฏิกิริยาระหว่างปูนปลาสเตอร์กับน้ำสามารถปล่อยความร้อนออกมาได้มาก ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าค่อนข้างอันตราย ปูนฉาบมวลเบาดังนั้นการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการไหม้ที่รุนแรงได้พลาสเตอร์ยิปซั่มสามารถซื้อได้ผ่านร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากมีตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียงหลายรายที่เสนอผลิตภัณฑ์ในราคาที่น่าดึงดูดใจ มีจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแบบผง แบบแผ่น และอื่นๆ มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางด้วย สอบถามที่ https://ycr.co.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-143518-%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD-m210.html