บริษัทรักษาความปลอดภัยถือ รปภ. รับผิดชอบ

ในฐานะที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในพื้นที่ เป็นเวลาหลายปี ฉันได้พบกับลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมากที่กำลังมองหาบริษัทรักษาความปลอดภัยใหม่ ลูกค้ามากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะระบุปัญหาความรับผิดชอบเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมพวกเขาจึงเปลี่ยนบริษัทรักษาความปลอดภัย เหตุผลที่ผู้จัดการให้ฉันมีตั้งแต่รายงานที่ไม่สมบูรณ์ ยามนอนหลับหรือยามที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งมาสายหรือละทิ้งตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและหัวหน้างานไม่ตอบสนอง โดยทั่วไปแล้ว บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีข้อยกเว้นบางประการต้องการให้บริการที่ดีเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าต่อไปและเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจในอนาคต

ปัญหาหลักคือบริษัทรักษาความปลอดภัยหลายแห่ง

ไม่มีแนวคิดในทางปฏิบัติในการถือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แนวคิดในการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมที่เหมาะสมและคำแนะนำที่เหมาะสม ไม่เพียงพอที่จะให้คำแนะนำด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันแรกแล้วถือว่าพวกเขาจะให้บริการที่ดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรได้รับคำสั่งทางไปรษณีย์โดยละเอียดหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ภาคสนามควรเข้าเยี่ยมชมไซต์อย่างสม่ำเสมอและสุ่มเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามคำสั่งไปรษณีย์

เพื่อให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการเสริมกำลังในเชิงบวก บริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะลาดตระเวนและเฝ้าระวัง หัวหน้างานภาคสนามควรรับผิดชอบในการลงพื้นที่ตามจำนวนที่กำหนดโดยจัดทำรายงานการลงพื้นที่และรายงานเกี่ยวกับคุณภาพการบริการและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รายงานเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบบ่อยครั้งโดยฝ่ายบริหารและการฝึกอบรม

ควรให้การสนับสนุนในเชิงบวกแก่หัวหน้างานภาคสนาม

ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้บังคับบัญชาภาคสนามและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และตรวจสอบกับลูกค้าบ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพอใจกับบริการและเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงหากพวกเขาไม่เป็นเช่นนั้น ในหลายกรณีฝ่ายบริหารจะไม่ทราบว่าลูกค้าไม่พอใจกับบริการจนกว่าจะได้รับแจ้งการยกเลิก ในหลายกรณี ในเวลานั้นก็สายเกินไปที่จะกอบกู้ธุรกิจ การเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยในแคลิฟอร์เนียนั้นค่อนข้างง่าย และการรับธุรกิจจากลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยนั้นค่อนข้างง่าย เพื่อให้บริษัทรักษาความปลอดภัยประสบความสำเร็จ

พวกเขาต้องสามารถให้คะแนนลูกค้าของตนได้ เพื่อรักษาลูกค้าให้มีระบบงานตรวจสอบและถ่วงดุลการถือครองพนักงานทั้งหมดและผู้บริหารของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบและการตอบสนองจะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าพอใจกับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเมื่อไม่เป็นเช่นนั้น บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดีจะมีแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ซึ่งปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ