Category Archives: ประกัน FWD

ข้อเท็จจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการประกัน FWD

ประกัน FWD ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติ หลักการทั่วไปคือการทำนโยบายที่มีมูลค่า 7 ถึง 10 เท่าของรายได้ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการของครอบครัวของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ คุณต้องคำนึงว่าเจตจำนงของคุณไม่เพียงแทนที่รายได้ของคุณเท่านั้น ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในอนาคตของครอบครัวด้วย อาจเป็นได้ว่าเมื่อคุณเสียชีวิต ครอบครัวของคุณอาจต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหรือค่างานศพ

ดังนั้นปรับความคุ้มครองประกัน FWD ของคุณ

ให้เข้ากับความต้องการในปัจจุบันของคุณเช่นเดียวกับความต้องการที่เป็นไปได้ของครอบครัวของคุณในอนาคต คุณไม่ต้องการจ่ายความคุ้มครองมากกว่าที่คุณต้องการ ประกัน FWD ที่ให้ความคุ้มครองทั้งหมดที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ เวลาที่เหมาะสมในการซื้อประกันคือเมื่อไหร่ ยิ่งคุณอายุน้อยและมีสุขภาพแ

ประกัน FWD

ประกัน FWD ดีไหม

ข็งแรง นโยบายก็ยิ่งถูกลง ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีสุขภาพที่ดีต้องจ่ายค่าประกันในอัตราที่สูงลิ่ว ดังนั้นควรซื้อให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ แต่อย่าซื้อจนกว่าคุณจะมีผู้ติดตาม ประกัน FWD ที่คุณจะจ่ายจะขึ้นอยู่กับการตรวจสุขภาพของคุณ ตลอดจนอายุ

เวชระเบียน ประวัติการรักษาของครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะมีสภาพที่เป็นอยู่ก่อนแล้วหรือแก่กว่าก็ตาม อย่าถือว่าค่าเบี้ยประกันภัยของคุณตอนนี้จะแพงกว่ามาก ประกัน FWD ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้สภาวะต่างๆ สามารถจัดการได้ แม้กระทั่งมะเร็ง สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนแล้ว คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อดูว่าบริษัทใดเสนอราคาประกันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คุณต้องการกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใด กรมธรรม์ประกันภัยมีหลายประเภทให้เลือกตามความต้องการและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ประกัน FWD ที่พบมากที่สุดคือการประกันชีวิต

แบบระยะยาวและแบบถาวร กรมธรรม์ทั้งสองนี้ถือเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบค้ำประกัน เนื่องจากประกันแต่ละยี่ห้อมีการรับประกันอยู่ในตัว ประกัน FWD ระยะยาวโดยทั่วไปให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถให้ความคุ้มครองได้จนถึงอายุที่กำหนดเท่านั้น เช่น 75 หรือ 80 หรือจนถึง 95 คนรุ่นใหม่มีราคาไม่แพงและเป็นที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป็นนโยบายถาวรได้ นี่อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะปกป้องสุขภาพที่อ่อนแอเมื่อคุณโตขึ้น ประกันชีวิตระยะยาวมีการรับประกันการต่ออายุ ซึ่งหมายความว่ากรมธรรม์สามารถต่ออายุได้

แต่เบี้ยประกัน FWD ดีไหมยังคงเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ต่ออายุ บริษัทส่วนใหญ่เสนอกรมธรรม์ระยะยาวที่อนุญาตให้คุ้มครองได้ถึงอายุ 95 หากคุณเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลใช้บังคับ ผู้รับผลประโยชน์ของคุณจะได้รับการรับประกันผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตตามจำนวนความคุ้มครองที่คุณเลือกไว้ในกรมธรรม์ กรมธรรม์ประเภทนี้เหมาะมากสำหรับการครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ยอดหนี้คงค้างหรือการเตรียมค่าใช้จ่ายในการฝังศพ