Tag Archives: ของชำร่วย

ความเป็นมาของของชำร่วยราคาถูกนั้นเป็นสิ่งที่ยากแก่การสืบหาหลักฐาน

2

ประวัติความเป็นมาของชำร่วยราคาถูกนั้น เป็นสิ่งที่ยากแก่การสืบหาหลักฐาน เนื่องจากมิได้บันทึกเป็นหลักฐานใด ๆ ที่กล่าวไว้โดยตรง มีการกล่าวถึงพิธีการแต่งงานและของชำร่วยในหนังสือ ประเพณีเนื่องในการปลูกเรือนแต่งงาน ของพระยาอนุมานราชธน ประเพณีแต่งงานของเจ้านายในสมัยก่อน เจ้านายทรงหาหม่อมได้เองตามใจชอบ ไม่มีพิธีแต่งงาน มามีพิธีแต่งงานขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นครั้งแรก แต่ในหนังสือสิ่งแรกในประเทศไทย เล่ม 4 ของสงวน อั้นคง ได้กล่าวถึงการ์ดเชิญแต่งงานเก่าแก่ที่สุด มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2419 ที่ทรงพระราชทานไปยังมิสเตอร์ทอมาสยอช มอกส์ กงสุลอังกฤษประจำกรุงเทพ ณ ขณะนั้น ได้ทรงส่งการ์ดเชิญงานอภิเษกสมรสระหว่างหม่อมเจ้าชายเดช กับหม่อมเจ้าหญิงแก้วกัลยา ซึ่งเป็นหลานของรัชกาลที่ 4 ทั้งคู่ สันนิษฐานว่า อาจจะมีที่ไม่ได้จะเป็นระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนเหมือนสมัยรัชกาลที่ 5 และในการกล่าวถึงพิธีแห่ขันหมากในหนังสือ ประเพณีในการปลูกเรือนแต่งงาน ของพระยาอนุมานราชธน ว่ามีของชำร่วยแถมพกสำหรับทุกคนในขบวนขันหมาก และเถ้าแก่ของทั้งฝ่ายเจ้าสาวเจ้าบ่าว จะได้แถมพกพิเศษกว่าคนอื่น ๆ ของเหล่านี้ฝ่ายเจ้าสาวเป็นฝ่ายจัดหามาแถมพกทั้งสิ้น ของแถมพกในปัจจุบันมักจะเป็นเงินใส่ซอง สมัยก่อนคงแจกผ้าไหม ผ้าห่มและกล่าวถึงของชำร่วยโดยตรงพิธีรดน้ำว่า แขกที่รดน้ำออกมาก็ได้รับของชำร่วย ซึ่งบางทีก็มีแบ่งชั้น ถ้าเป็นแขกผู้ใหญ่มีหน้ามีตาก็ได้รับพวงมาลัย ถ้าเห็นว่าเป็นแขกสามัญก็ได้รับแต่ช่อบุหงา

ของชำร่วยมีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ การประดิษฐ์ของชำร่วยราคาถูกขึ้นอยู่กับจินตนาการความพอใจของผู้ประดิษฐ์ และความต้องการของท้องตลาด โดยผู้ประดิษฐ์จะพยายามคิดค้นหาวิธีการและรูปแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ของชำร่วยที่ประดิษฐ์อาจจะเลียนแบบของจริงที่มีอยู่ แต่ย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงแล้วเสริมแต่งให้สวยงามแปลกตาก็ได้