Tag Archives: นิวเมติก

เครื่องมือนิวเมติก คือว่าวัสดุเช่นไร นโยบายลงมือเป็นอย่างใด

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบนิวเมติก ที่สำคัญ เป็น ชุดกรองลมดักน้ำ ชุดบริการลมอัด F.R.L Unit เหรอ FRL Combination/ Preparation unit ใช้เหตุด้วยบูรณะคุณลักษณะลม ที่ได้รับการลดฝุ่นดักน้ำ ที่ออกมาจากที่ปั๊มลม ซึ่งเต็มไปด้วยละอองน้ำ และยังคงมีอนุภาคเหลือหลออยู่ แม้จะผ่านการลดไอน้ำ พร้อมกับผ่านหม้อกรองลมหลัก (Main Filter) แล้วก็ตาม

อักขระ F หรือว่า AF มาจากคำเต็มว่า Air Filter หรือตัวกรองลมดักน้ำ ตัวกรองที่ใช้ในท่อลมสาขาก่อนเข้าเครื่องยนต์กลไก สามารถกรองฝุ่นขนาดเกิน 40, 0.3 หรือ 0.01ไมครอน ให้เลือกเฟ้นใช้พร้อมกรองไอน้ำออกได้ เพราะด้วย ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต่อหลังปั๊มลม จะมีตะแกรงกรองความจุ 50 ไมครอน

อักษร R ไม่ก็ AR มาจากคำเต็มว่า Air Regulator หรือว่า ตัวปรับความดันลม เครื่องปรับแรงดันลม อุปกรณ์คุมแรงดันลม

ตัวอักษร L หรือว่า AL มาจากคำเต็มว่า Air Lubricator หรือไม่ก็ ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เครื่องมือผสมน้ำมันล่อลื่น อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 2 ตัวเรียงกัน เขียนสั้นๆว่า FR.L

ชุดกรองลมดักน้ำ 9 แบบ 3 ตัวเรียง เขียนสั้นๆว่า F.R.L

ตัวกรองลมดักน้ำปฏิบัติหน้าที่กรองละออง เป็นเหตุให้ลมอัดมีความสะอาดสะอ้านก่อนพาไปใช้งานโดยมีแนวคิดจัดการดังนั้น เป็น เมื่อลมอัดสร้างผ่านช่อง (P1) เข้าคลีบ บังคับลม ยังผลเป็นเหตุให้ลมเกิดการหมุนเวียน น้ำซึ่งมีความหนักเบายิ่งกว่าลม ก็จะถูกเหวี่ยงไปปะทะกับหลอดแก้ว แล้วไหลลงสู่ล่าง ลมที่ไหลผ่านช่อง (P2) จะเป็นลมที่มีความสะอาด ไม่ก็ถ้าคุณกำลังหาอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูงอยู่ ก็สามารถเข้าชมในเว็บไซด์นี้ได้ automationcluster.com