Tag Archives: อาหารเสริม

ผลข้างเคียงของเวย์โปรตีนที่พึงจะรอบคอบในการบริโภค

การกินเวย์โปรตีนให้ได้ผลยอดดีกับร่างกายนั้น คือ ควรจะทานอย่างน้อยครั้งละ 20-30 กรัม เพื่อเกิดสภาวะที่ช่วยกระตุ้นเร้าการสร้างสารโปรตีนภายในร่างกายด้วย หรือไม่ก็ถ้าว่าอยากได้แบ่งกินครั้งละเล็กละน้อย อาทิ ครั้งละ 5 กรัมก็ได้ แต่อาจได้ผลเสียมากเท่าที่พึงเหมือนครั้งละมากๆ แต่ก็มิแนะให้บริโภคมากจนเกินพอดีเพราะร่างกายอาจซับสารอาหารได้ไม่หมด เวย์นั้นอาจกินได้โดยแค่รวมเข้ากับน้ำ ไม่ก็น้ำผลไม้ก็ได้ ละลายน้ำกินได้ออกจะดีไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นก้อน ครั้นเข้าสู่กระเพาะอาหารก็อาจจะถูกแบ่งพร้อมทั้งดูดซึมได้ง่ายกว่าโปรตีนชนิดอื่น

ผลข้างเคียงของเวย์โปรตีนเนื่องจากว่าเวย์คือสินค้าลักษณะที่ทำจากนม ปฏิกิริยาข้างเคียงออกมาจะลักษณะคลับคล้าย นม ดังเช่น ท้องเฟ้อท้องเดินเพื่อผู้ที่คงทนแลกโตสมิค่อยได้ แต่ข้อสงสัยชนิดนี้ก็จะพบนิดเดียวเพราะในเวย์นั้นมีความแก่จัดของแลกโตสต่ำมาก เวย์บางชนิดที่ผสมผสานเอนไซม์ช่วยเหลือแยกย่อยแลกโตสก็จะลดข้อสงสัยนี้ได้ ส่วนใหญ่ที่พานพบจะเป็นอาการอื่น ตัวอย่างเช่น แพ้โปรตีนที่มีอยู่ในนมวัวเป็นต้น

โดยสังเขปแล้วเวย์โปรตีน คือเปรียบเสมือนอาหารเสริมเท่านั้นเอง การกินพอให้มีผลต่อร่างกายได้มากที่สุด จำเป็นต้องทำพร้อมกันกับอย่างอื่นไปด้วย ถ้าตั้งใจจะเสริมสร้างกล้าม ก็จำเป็นจะต้องบริหารร่างกายหัดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หรือไม่ก็ถ้าจะใช้เป็นอาหารเสริมลดน้ำหนัก ก็จำเป็นต้องออกกำลังและดูแลของกินไปด้วย จึงจะอาจจะแลเห็นผลได้อย่างแท้จริงครับ