Tag Archives: เครื่องนับเหรียญ

เครื่องนับเหรียญที่ใช้งานง่ายๆ

เครื่องไม้เครื่องมือแยกเหรียญที่วางขายโดยส่วนมากจะมีราคาอยู่ที่ 40,000-50,000 บาท แต่บางครั้งทางหุ้นส่วนอาจจะมีการจัดโปรโมชันเพื่อเปิดโอกาสการขาย ด้วยการนำมาลดราคาอย่างเช่น ยี่ห้อ Cauley ที่ราคาขายทั่วๆ ไปจะอยู่ที่ 45,500บาท แต่มีการจัดโปรโมชันลดครึ่งราคา ทำให้ เครื่องนับเหรียญ มีราคาที่ถูกลง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ซื้อเพราะสามารถซื้อได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบงค์ ศูนย์การค้า หรือสหภาพที่เกี่ยวโยงกับการเงิน ที่มักจะซื้อมากกว่าครั้งละ1 สิ่งของ

การใช้งาน เครื่องนับเหรียญ ในการทุ่นแรง ถือว่าช่วยให้การบริหารเสร็จเร็วยิ่งขึ้น ผู้ซื้อที่รอจะไม่ต้องรู้สึกอารมณ์เสีย เมื่อต้องนำเงินไปฝากธนาคารแล้วทางธนาคารมีการขอตรวจนับซ้ำ ก็สามารถนำเหรียญที่ได้มาใส่ลงไปในเครื่องรอเพียงไม่นานก็จะทราบทันที หรือในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ที่หลังจากปิดยอดประจำวัน เสมียนจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งคัดแยกเหรียญและนับเหรียญแบบผิดๆ ถูกๆ ให้เสียเวลา ใช้ เครื่องนับเหรียญ เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทราบจำนวนเงินที่ชัดเจนได้แล้ว ไม่ต้องนับหลายครั้งจนเกิดความปั่นป่วน ที่สำคัญในประจุบันสินค้าถูกผลิตมาให้มีความแม่นยำและเสถียรมากขึ้น ดังนี้เมื่อต้องตรวจนับจำนวนเหรียญที่ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็สามรารถทำได้ง่าย และวางใจได้ 100 อัตราร้อยละ

การรับประกันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยส่วนใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการนับเหรียญนั้นทางบริษัทจะรับประกันเป็นเวลา 1 ปี และหลังจากนั้น ก็จะสามารถนำมาซ่อมกับทางบริษัทได้ โดยอาจจะมีส่วนลดหรือบริการพิเศษให้กับผู้ใช้ในการคัดซื้อ หากไม่มีการรับประกันหรือการบริการลักษณะนี้ อาจจะทำให้ได้ของซื้อของขายที่ไม่น่าพอใจได้