กูเกิลเปลี่ยนรูปโลโก้ใหม่ ให้ความสำคัญกับวันภาษาไทย

กูเกิล เสิร์ชเอนจิน ค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก ขึ้นรูปโลโก้ “กูเกิล” เพื่อให้เกียรติประเทศไทย เนื่องจากในวันนี้(29ก.ค.)ตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556  (Thailand National Language Day, Google Doodle. July 29, 2013)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2542 ให้วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามข่อเสนอของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29ก.ค. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุม ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2505 โดยทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” โดยพระองค์ทรงอภิปรายและสรุปอภิปรายได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยกับความห่วงใยในการ ใช้ภาษาไทย

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงความเห็นว่าสมควรที่จะกำหนดให้ วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปีนั้นเอง

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…