Tag Archives: Acoustic board

ประโยชน์ของวัสดุ Acoustic board

ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Acoustic board หรือวัสดุที่มีลักษณะใกล้เคียง ที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของเสียงได้จริงและสามารถเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ Acoustic board นี้ อาจจะได้ข้อมูลในเรื่องเชิงเทคนิคมากกว่าเพราะวัสดุดูดซับเสียงเป็นวัสดุที่มีจุดประสงค์เฉพาะในการนำมาใช้งานแต่ก็อาจศึกษาเพิ่มเติมได้ในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ควบคู่กับการใช้ตกแต่ง

Acoustic board คือ วัสดุดูดเสียงโดยการเปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานจลน์ โดยการหักเหหรือการกระจายภายในโดยปกติแล้ว ในทุกๆวัสดุไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต ไม้ หรือเหล็ก มีคุณสมบัติในการซับเสียงในตัวเองอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่า จะมากหรือน้อยเท่านั้นหรืออาจจะขึ้นอยุ่กับความถี่ของเสียงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัสดุแต่ละประเภทอีกว่าจะสามารถดูดซับได้ดีในช่วงความถี่ไหน แต่ทั้งนี้วัสดุพื้นฐานดังกล่าวอาจไม่เพียงพอสำหรับอาคารหรือห้องบางประเภทที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเสียง ดังนั้น Acoustic board จึงเป็นอีกหนึ่งวัสดุสำคัญที่จะสามารถลดการเกิดปัญหาในเรื่องของเสียงได้

แต่ว่าในลักษณะของความเป็นจริง Acoustic board พวกนี้ไม่ได้กันเสียงไม่ให้ทำลุผ่านเลยซะทีเดียวแต่ว่าใช้ลักษณะของพื้นผิวของตัววัสดุที่ถูกออกแบบมาลดการสะท้อนของเสียงหรือเรียกว่าการดูดซับเสียง ดังนั้น จึงทำให้เสียงที่ผ่านแผ่น Acoustic board นั้น เพียงแค่ลดกำลังของเสียงลงและทำให้เสียงทะลุผ่านได้น้อยลงนั่นเอง ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆและเป็นเหตุผลที่ทำไมแผ่นอะคูสติกจึงมีลักษณะเป็นพื้นผิวที่ไม่เรียบ